พระครูสุนทรธรรมโฆษิต

 หลวงเตี่ยสุรเสียง  ปัญญาวชิโร
รวมภาพหน้าที่    1  /   /   /    5  /

ภาพชุดที่ 1

ภาพชุดที่ 2

ภาพชุดที่ 3

ภาพชุดที่ 4


 


Home  l  About  l  Area  l  Information  l  Sermon  l  Contact