พระครูสุนทรธรรมโฆษิต

 หลวงเตี่ยสุรเสียง  ปัญญาวชิโร

  
     พระครูสุนทรธรรมโฆษิต เจ้าอาวาสวัดโพธิชัยวราราม (วัดป่าเลิงจาน) ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  สมัยมาบวชที่วัดหินหมากเป้ง  อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งเป็นวัดของหลวงปู่เทศก์  เทศรังสี  ปัจจุบันเป็นเจ้าคณะอำเภอกันทริชัหลังจากมาเป็นเจ้าอาวาสก็ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมเสนาสนะและทำการพัฒนาวัดมาโดยตลอ
 

เจดีย์เทศรังสี  
   
และขณะนี้ทางวัดได้ดำเนินการก่อสร้าง  อุโบสถ 3 ชั้น  พร้อมทั้งศาลาและเจดีย์เทศรังสีอยู่ในหลังเดียวกัน  ได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พศ. 2548 ยังไม่แล้วเสร็จ  เพราะยังขาดทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก  เป็นวัดที่อยู่บ้านนอกชาวบ้านมีฐานะยากจน  ศาสนิกชนท่านใดที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคซื้อวัสดุก่อสร้าง 

ติดต่อได้ที่  หลวงเตี่ยสุรเสียง  (เจ้าอาวาส) 
โทรศัพท์  090-8614201

 

 

Home  l  About  l  Area  l  Information  l  Sermon  l  Contact